Aspose.OMR.Generation.Config.Elements.Table

sınıflar

SınıfTanım
QuestionConfigSoru öğesini temsil eder. Yaygın olarak kullanılanTableConfig satırlar olarak.
TableAnswerConfigÖğesiTableHeaderConfig . Sütun başlığını temsil eder.
TableConfigTablo öğesini temsil eder.
TableHeaderConfigTableHeader öğesini temsil eder
TableTitleConfigTableTitle öğesini temsil eder. Görüntü başlığı. İle kullanılanTableConfig