Aspose.OMR.Generation.Config.Elements.Table

sınıflar

Sınıf Tanım
QuestionConfig Soru öğesini temsil eder. Yaygın olarak kullanılanTableConfig satırlar olarak.
TableAnswerConfig ÖğesiTableHeaderConfig . Sütun başlığını temsil et.
TableConfig Tablo öğesini temsil eder.
TableHeaderConfig TableHeader öğesini temsil eder
TableTitleConfig TableTitle öğesini temsil eder. Başlığı görüntüle. İle kullanılanTableConfig