Class QuestionConfig

QuestionConfig class

Soru öğesini temsil eder. Yaygın olarak kullanılanTableConfig satırlar olarak.

public class QuestionConfig : BaseConfig

yapıcılar

İsimTanım
QuestionConfig()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
override Name { get; set; }Question ’nin Değeri
override Type { get; set; }omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Ayrıca bakınız