TableConfig.TableType

TableConfig.TableType property

Tablo türü

public TableType TableType { get; set; }

Ayrıca bakınız