Class TableHeaderConfig

TableHeaderConfig class

TableHeader öğesini temsil eder

public class TableHeaderConfig : ParentConfig

yapıcılar

İsimTanım
TableHeaderConfig()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
override Children { get; set; }Alt omr öğeleri. Çoğu durumda üst öğenin içinde veya altında yer alır.
override Name { get; set; }Metin değeri
override Type { get; set; }omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Alanlar

İsimTanım
FontFamilytext yazı tipi ailesi
FontSizeYazı tipi metninin boyutu
FontStyleMetin stili

Ayrıca bakınız