TableHeaderConfig.Name

TableHeaderConfig.Name property

Metin değeri

public override string Name { get; set; }

Ayrıca bakınız