Class TableTitleConfig

TableTitleConfig class

TableTitle öğesini temsil eder. Görüntü başlığı. İle kullanılanTableConfig

public class TableTitleConfig : BaseConfig

yapıcılar

İsimTanım
TableTitleConfig()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
BorderBottomStyle { get; set; }Alt kenarlık için ek stil
BorderLeftStyle { get; set; }Sol kenarlık için ek stil
BorderRightStyle { get; set; }Sağ kenarlık için ek stil
BorderTopStyle { get; set; }Üst kenarlık için ek stil
override Name { get; set; }Title metin değeri
override Type { get; set; }omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Alanlar

İsimTanım
BackgroundColorBaşlık tablosunun arka plan rengi
BorderColorKenarlığın rengi
BorderSizeKenarlığın boyutu
BorderTypeKenarlık türü
ColorMetnin rengi
FontFamilytext yazı tipi ailesi
FontSizeYazı tipi metninin boyutu
FontStyleMetin stili

Ayrıca bakınız