TableTitleConfig.Name

TableTitleConfig.Name property

Title metin değeri

public override string Name { get; set; }

Ayrıca bakınız