Class BarcodeConfig

BarcodeConfig class

Barkod öğesi. Değeri kodlamak için kullanılabilir. Piksel cinsinden koordinatlar kullanılarak sayfada konumlandırılmıştır.

public class BarcodeConfig : BaseConfig

yapıcılar

İsimTanım
BarcodeConfig()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
Align { get; set; }page üzerindeki barkod hizalaması
BarcodeQRVersion { get; set; }QR code ’nin QR versiyonu
BarcodeType { get; set; }Barkod tipi element
DrawCodetext { get; set; }Barkod resminin altına metin çizilip çizilmeyeceğini belirtir)
Height { get; set; }Barkodun hedef yüksekliği image
override Name { get; set; }Barkod adı. değer içinValue
override Type { get; set; }omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.
Value { get; set; }Kodlanacak barkodun değeri
X { get; set; }X koordinatı. skip için değeri -1 olarak ayarlayın
Y { get; set; }Y koordinatı. skip için değeri -1 olarak ayarlayın

Ayrıca bakınız