BarcodeConfig

BarcodeConfig class

Barkod öğesi. Değeri kodlamak için kullanılabilir. Piksel cinsinden koordinatlar kullanılarak sayfada konumlandırılır.

public class BarcodeConfig : BaseConfig

yapıcılar

İsim Tanım
BarcodeConfig() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Align { get; set; } page üzerindeki barkod hizalaması
BarcodeQRVersion { get; set; } QR kodunun QR sürümü
BarcodeType { get; set; } Barkod türü element
DrawCodetext { get; set; } Barkod görüntüsünün altına metin çizilip çizilmeyeceğini belirtir)
Height { get; set; } Barkod image hedef yüksekliği
override Name { get; set; } Barkod adı. değer içinValue
override Type { get; set; } Omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.
Value { get; set; } Kodlanacak barkod değeri
X { get; set; } X koordinatı. skip için değeri -1 olarak ayarlayın
Y { get; set; } Y koordinatı. skip için değeri -1 olarak ayarlayın

Ayrıca bakınız