Class ChoiceBoxConfig

ChoiceBoxConfig class

Seçim kutusu, belirli miktarda yanıtla tek bir soruyu temsil eden temel bir öğedir.

public class ChoiceBoxConfig : ParentConfig

yapıcılar

İsimTanım
ChoiceBoxConfig()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
override Children { get; set; }Alt omr öğeleri.ChoiceBoxAnswerConfig
Color { get; set; }Metnin rengi
DisplayQuestionNumber { get; set; }Bu sorunun numarasını göstermeli miyiz. Varsayılan olarak - true
FontFamily { get; set; }text yazı tipi ailesi
FontSize { get; set; }Yazı tipi metninin boyutu
FontStyle { get; set; }Metin stili
override Name { get; set; }Seçim kutusunun adı. Görüntü değeri içinQuestionText
QuestionText { get; set; }ChoiceBox element için soru metnini alır veya ayarlar
TextAlignment { get; set; }Sayfada metnin nereye çizilmesi gerektiğini gösteren metin hizalaması
override Type { get; set; }omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Ayrıca bakınız