ContentConfig

ContentConfig class

İçerik öğesini temsil eder. Tabloda alt öğe olarak kullanılabilir.

public class ContentConfig : BaseConfig

yapıcılar

İsim Tanım
ContentConfig() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Alignment { get; set; } parent içindeki içerik dizesinin hizalanması
ContentType { get; set; } Metin görüntüleme türü.
FontFamily { get; set; } text yazı tipi ailesi
FontSize { get; set; } Metnin boyutu font
FontStyle { get; set; } text stili
override Name { get; set; } İçerik değeri
override Type { get; set; } Omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Ayrıca bakınız