Class ContentConfig

ContentConfig class

İçerik öğesini temsil eder. Tabloda alt öğe olarak kullanılabilir.

public class ContentConfig : BaseConfig

yapıcılar

İsimTanım
ContentConfig()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
Alignment { get; set; }parent içindeki içerik dizisinin hizalanması
Color { get; set; }Metnin rengi
ContentType { get; set; }Metin görüntüleme türü.
FontFamily { get; set; }text yazı tipi ailesi
FontSize { get; set; }Yazı tipi metninin boyutu
FontStyle { get; set; }Metin stili
override Name { get; set; }İçerik değeri
override Type { get; set; }omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Ayrıca bakınız