ContentConfig.ContentType

ContentConfig.ContentType property

Metin görüntüleme türü.

public ContentType ContentType { get; set; }

Ayrıca bakınız