Class CustomTriggerConfig

CustomTriggerConfig class

Özel Balon. Doldurulduktan sonra, hedef elements davranışını\değerini değiştirebilir

public class CustomTriggerConfig : BaseConfig

yapıcılar

İsimTanım
CustomTriggerConfig()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
BubbleType { get; set; }Balonun türü
override Name { get; set; }Tetikleyicinin adı.
Target { get; set; }Hedef öğenin adı. Davranış bağlıdırTriggerType
TriggerType { get; set; }Tetikleme türü. Tetik davranışını tanımlayın
override Type { get; set; }omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.
Value { get; set; }Özel tetikleyicinin değeri. Bu değerin kullanımı şunlara bağlıdır:TriggerType

Alanlar

İsimTanım
BubbleSizeBir balonun boyutu

Ayrıca bakınız