EmptyLineConfig

EmptyLineConfig class

Boş öğe. Dikey kenar boşluğu olarak kullanılabilir. Atlanan yükseklik özelliği ile ayarlanabilir.

public class EmptyLineConfig : BaseConfig

yapıcılar

İsim Tanım
EmptyLineConfig() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Height { get; set; } Piksel cinsinden yükseklik.
override Name { get; set; } Boş satır atlamanın adı - çekilmez veya tanımaya katılmaz
override Type { get; set; } Omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Ayrıca bakınız