ImageConfig

ImageConfig class

Görüntü öğesini temsil eder. Sağlanan path kullanılarak dosya sisteminden eklendi

public class ImageConfig : BaseConfig

yapıcılar

İsim Tanım
ImageConfig() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Height { get; set; } Resmin yüksekliği
override Name { get; set; } Resmin adı. Gerekli.
Path { get; set; } Resme giden yol. kullanılarak doldurulmuşName veImagesPaths
override Type { get; set; } Omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.
Width { get; set; } Resmin genişliği
XPosition { get; set; } Sayfadaki Izgara X konumu, hizalamayı geçersiz kılar
YPosition { get; set; } Sayfadaki Izgara Y konumu, hizalamayı geçersiz kılar

Alanlar

İsim Tanım
ImageAlign page üzerindeki Görüntü hizalaması

Ayrıca bakınız