Class ImageConfig

ImageConfig class

Görüntü öğesini temsil eder. Sağlanan path kullanılarak dosya sisteminden eklendi

public class ImageConfig : BaseConfig

yapıcılar

İsimTanım
ImageConfig()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
Height { get; set; }Resmin yüksekliği
override Name { get; set; }Resmin adı. Gerekli.
Path { get; set; }Resim yolu. kullanılarak doldurulmuşName VeImagesPaths
override Type { get; set; }omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.
Width { get; set; }Görüntünün genişliği
XPosition { get; set; }Sayfadaki Kılavuz X konumu, hizalamayı geçersiz kılar
YPosition { get; set; }Sayfadaki Kılavuz Y konumu, hizalamayı geçersiz kılar

Alanlar

İsimTanım
ImageAlignpage sayfasındaki Görüntü hizalaması

Ayrıca bakınız