Class InputGroup

InputGroup class

Gruplama öğesi. İki İçerik çocuğundan oluşur. 1\3 ve 2\3. oranlarında çizilmiştir

public class InputGroup : ParentConfig

yapıcılar

İsimTanım
InputGroup()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
BorderBottomStyle { get; set; }Alt kenarlık için ek stil
BorderColor { get; set; }Kenarlığın rengi
BorderLeftStyle { get; set; }Sol kenarlık için ek stil
BorderRightStyle { get; set; }Sağ kenarlık için ek stil
BorderSize { get; set; }Sınır çizgisinin boyutu
BorderTopStyle { get; set; }Üst kenarlık için ek stil
override Children { get; set; }Alt omr öğeleri. Çoğu durumda üst öğenin içinde veya altında yer alır.
InputBorder { get; set; }Çizilen kenarlığın türü
LabelBorder { get; set; }Çizilen kenarlığın türü
override Name { get; set; }Gruplama öğesinin adı
override Type { get; set; }omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Ayrıca bakınız