TextConfig

TextConfig class

Metin öğesini temsil eder. Bilgileri görüntülemek için kullanılır. Tanıma sürecine katılmaz.

public class TextConfig : BaseConfig

yapıcılar

İsim Tanım
TextConfig() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
FontFamily { get; set; } text yazı tipi ailesi
FontSize { get; set; } Metnin boyutu font
FontStyle { get; set; } text stili
override Name { get; set; } Görüntülenmesi gereken metin
TextAlignment { get; set; } Metnin page üzerinde nereye çizilmesi gerektiğini gösteren metin hizalaması
override Type { get; set; } Omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Ayrıca bakınız