WriteInConfig

WriteInConfig class

Yazma öğesini temsil eder. El yazısı alanlar için kullanılır. Tanıma üzerine resim olarak kırpılır ve klasöre yerleştirilir.

public class WriteInConfig : BaseConfig

yapıcılar

İsim Tanım
WriteInConfig() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
override Name { get; set; } Yazma alanının adı ve tanındığında resmin adı.
Required { get; set; } Yazma alanının kırpılması gerekli mi
override Type { get; set; } Omr öğesinin türü. JSON serileştirme için gerekli alan.

Ayrıca bakınız