Name

WriteInConfig.Name property

Yazma alanının adı ve tanındığında resmin adı.

public override string Name { get; set; }

Ayrıca bakınız