Aspose.OMR.Generation.Config.Enums

numaralandırma

numaralandırma Tanım
AlignmentEnum Üst öğesine göre yatay hizalama türü. Birçok elementte kullanılır.
BarcodeType Kullanılan Barkod TürüBarcodeConfig
BorderType Kenarlık türü
BubbleType Balon türü.
ConfigType Omr Element Türü
ContainerTypeEnum TürüContainerConfig
ContentType İçerik görüntüleme türü
GridHeaderTypeEnum Izgara üstbilgisinin türü
ParagraphTypeEnum TürüParagraphConfig
QRVersion için kullanılacak QR türüBarcodeConfig QR tarafından kodlanan maksimum bayt miktarından sorumludur. Emin değilseniz - kullanınAuto . Kitaplık uygun boyutu otomatik olarak seçecektir
ScoreDisplay Puan değerinin görüntülenmesini kontrol edin.
ScoreGroupType Puan türü Grup. Element puan grubunun etki çizimi
ScoreHeaderType Puan başlığının türü.
TableType Tablo türü
TriggerType Tetikleyici türü. Tetikleyici davranışını tanımlayın