Aspose.OMR.Generation.Config.Enums

numaralandırma

numaralandırmaTanım
AlignmentEnumEbeveynine göre yatay hizalama türü. Birçok elementte kullanılır.
BarcodeTypeKullanılan Barkod TürüBarcodeConfig
BorderTypeKenarlık türü
BubblePositionTypeBalonun ana içeriğe göre konumu
BubbleTypeBalon türü.
ConfigTypeOmr Öğesinin Türü
ContainerTypeEnumtürüContainerConfig
ContentTypeİçerik türü display
DirectionalityÇizim öğelerinin ve metnin yönü.
GridHeaderTypeEnumKılavuz başlığının türü
ParagraphTypeEnumtürüParagraphConfig
QRVersioniçin kullanılacak QR türüBarcodeConfig QR tarafından kodlanan maksimum bayt miktarından sorumludur. Emin değilseniz - kullanınAuto . Kitaplık uygun boyutu otomatik olarak seçecektir
ScoreDisplayPuan değerinin görüntülenmesini kontrol edin.
ScoreGroupTypePuan Grubu türü. Puan grubu element çizimini etkiler
ScoreHeaderTypePuan başlığı türü.
TableTypeTablo type
TriggerTypeTetikleme türü. Tetik davranışını tanımlayın
VerticalAlignmentparent içindeki alt öğenin dikey konumunu açıklar