Enum BarcodeType

BarcodeType enumeration

Kullanılan Barkod TürüBarcodeConfig

public enum BarcodeType

değerler

İsimDeğerTanım
QR0QR tipini temsil eder
Codabar1Codabar tipini temsil eder
Code112Kod11’i Temsil Et type
Code39Standard3Code39Standart türü temsil eder
Code39Extended4Temsil Kodu39Genişletilmiş tip
Code93Standard5Code93Standart türü temsil eder
Code93Extended6Code93Genişletilmiş türü temsil eder
Code1287Code128 type ‘yi Temsil Eder
GS1Code1288GS1Code128 tipini temsil eder
EAN89EAN8 tipini temsil eder
EAN1310EAN13 tipini temsil eder
EAN1411EAN14 tipini temsil eder
SCC1412SCC14 tipini temsil eder
SSCC1813SSCC18 tipini temsil eder
UPCA14UPCA tipini temsil eder
UPCE15UPCE tipini temsil eder
ISBN16ISBN tipini temsil eder
ISSN17ISSN tipini temsil eder
ISMN18ISMN tipini temsil eder
Standard2of519Standard2of5 type ‘yi temsil eder
Interleaved2of520Interleaved2of5 tipini temsil eder
Matrix2of521Matrix2of5 tipini temsil eder
ItalianPost2522ItalianPost25 tipini temsil eder
IATA2of523IATA2of5 tipini temsil eder
ITF1424ITF14 tipini temsil eder
ITF625ITF6 tipini temsil eder
MSI26MSI tipini temsil eder
VIN27VIN tipini temsil eder
DeutschePostIdentcode28DeutschePostIdentcode type ‘ı temsil eder
DeutschePostLeitcode29DeutschePostLeitcode type ‘ı temsil eder
OPC30OPC tipini temsil eder
PZN31PZN tipini temsil eder
Code16K32Kodu Temsil Eder16K type
Pharmacode33Farmakod tipini temsil eder
DataMatrix34DataMatrix tipini temsil eder
Aztec35Aztek tipini temsil eder
Pdf41736Pdf417 type ‘yi temsil eder
MacroPdf41737MacroPdf417 type ‘yi temsil eder
AustraliaPost38Avustralya’yı temsil ediyor Posta türü
Postnet39Postnet tipini temsil eder
Planet40Gezegen tipini temsil eder
OneCode41OneCode tipini temsil eder
RM4SCC42RM4SCC tipini temsil eder
Mailmark43Posta İşareti türünü temsil eder
DatabarOmniDirectional44DatabarOmniDirectional tipi temsil eder
DatabarTruncated45Temsil DatabarKesilmiş tip
DatabarLimited46DatabarLimited tipi temsil eder
DatabarExpanded47Veri Çubuğunu Temsil Eden Genişletilmiş tip
SingaporePost48Singapur’u temsil ediyorPost type
GS1DataMatrix49GS1DataMatrix tipini temsil eder
AustralianPosteParcel50AustralianPosteParcel tipini temsil eder
SwissPostParcel51SwissPostParcel tipini temsil eder
PatchCode52PatchCode tipini temsil eder
DatabarExpandedStacked53Temsil DatabarExpandedYığılmış tip
DatabarStacked54Veri Çubuğunu Temsil Yığılmış tip
DatabarStackedOmniDirectional55Temsil DatabarStackedOmniDirectional type
MicroPdf41756MicroPdf417 type ‘yi temsil eder
GS1QR57GS1QR tipini temsil eder
MaxiCode58MaxiCode tipini temsil eder
Code3259Code32 tipini temsil eder
DataLogic2of560DataLogic2of5 tipini temsil eder
DotCode61DotCode tipini temsil eder
DutchKIX62DutchKIX tipini temsil eder
UpcaGs1Code128Coupon63UpcaGs1Code128Kupon türünü temsil eder
UpcaGs1DatabarCoupon64UpcaGs1DatabarCoupon tipini temsil eder
CodablockF65CodablockF tipini temsil eder
GS1CodablockF66GS1CodablockF tipini temsil eder

Ayrıca bakınız