ContentType

ContentType enumeration

İçerik görüntüleme türü

public enum ContentType

değerler

İsim Değer Tanım
Normal 0 Varsayılan değer. Metni olduğu gibi çizin.
Cells 1 Hücreleri çizin. Satır içindeki her sembol dikdörtgen(hücre) içine alınır

Ayrıca bakınız