Enum ParagraphTypeEnum

ParagraphTypeEnum enumeration

türüParagraphConfig

public enum ParagraphTypeEnum

değerler

İsimDeğerTanım
Normal0Paragraf öğeleri dikey olarak hizalar
Multiple1Paragraf birçok kişiyi sarmaya çalışacakContentConfig bir civarındaImageConfig KopyasıImageWrap Eski destek olarak kullanılır
ImageWrap2Paragraf birçok kişiyi sarmaya çalışacakContentConfig bir civarındaImageConfig
Inline3Öğeleri bir yatay (LTR) satırda tahsis edin

Ayrıca bakınız