ScoreDisplay

ScoreDisplay enumeration

Puan değerinin görüntülenmesini kontrol edin.

public enum ScoreDisplay

değerler

İsim Değer Tanım
DontDisplay 0 Puan değeri kullanıcıdan gizlenecek. Puan değeri, tanıma ve toplam puan miktarına katılmaya devam eder. Amountyoksayılacak.
DisplayAsExtraColumn 1 Puan değeri ekstra sütun olarak gösterilecek ve kullanıcı tarafından görülecektir. Puan değeri tanıma ve toplam puan miktarına katılır. Amount diğer sütunlar arasında puan sütunu konumunu işaretler. Lütfen bu tür yalnızca bir başlık kullanın
DisplayInsideCell 2 Puan değeri her hücrenin içinde görüntülenecektir. Puan değeri her balonun içinde yer alacaktır. Mevcut sürümde - balon veya istisna başına bir basamak atılacaktır. Amountyoksayılacak.

Ayrıca bakınız