Enum ScoreHeaderType

ScoreHeaderType enumeration

Puan başlığı türü.

public enum ScoreHeaderType

değerler

İsimDeğerTanım
Positive0Bu sütunun altındaki balon işaretlenirse - puan değeri eklenecektir.
Negative1Bu sütunun altındaki balon işaretlenirse - hiçbir şey olmaz.
Amount2Bu sütun başlığı puan değerini saklayacaktır. ör. “2” veya “4” Yalnızca şunlarla kullanılabilir:DisplayAsExtraColumn
Question3Bu sütunda: başlık - soru metni. Satırlar - cevaplar
Content4Bu sütuna özel içerik yerleştirilebilir. Başlık - başlık text Satırlar - Satır ve sütun belirtilen içerik öğesi

Ayrıca bakınız