ScoreHeaderType

ScoreHeaderType enumeration

Puan başlığının türü.

public enum ScoreHeaderType

değerler

İsim Değer Tanım
Positive 0 Bu sütunun altındaki balon işaretlenirse - puan değeri eklenecektir.
Negative 1 Bu sütunun altındaki balon işaretlenirse - hiçbir şey olmaz.
Amount 2 Bu sütun başlığı, puan değerini depolayacaktır. örneğin “2” veya “4” YalnızcaDisplayAsExtraColumn
Question 3 Bu sütunda: başlık - soru metni. Satırlar - cevaplar
Content 4 Bu sütuna özel içerik yerleştirilebilir. Başlık - başlık text Satırlar - Satır ve sütun belirtilen içerik öğesi

Ayrıca bakınız