TableType

TableType enumeration

Tablo türü

public enum TableType

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Basit tablo
Striped 1 Çizgili tablo
EqualCells 2 Her sütunun genişliği eşittir

Ayrıca bakınız