Enum TableType

TableType enumeration

Tablo type

public enum TableType

değerler

İsimDeğerTanım
None0Basit tablo
Striped1Çizgili masa
EqualCells2Her sütun eşit genişliğe sahiptir

Ayrıca bakınız