Enum VerticalAlignment

VerticalAlignment enumeration

parent içindeki alt öğenin dikey konumunu açıklar

public enum VerticalAlignment

değerler

İsimDeğerTanım
undefined0Hizalama ayarlanmamış. Varsayılan değer kullanılacaktır.
Top10Öğeyi üst öğenin üstüne hizala
Center20Öğeyi üst öğenin ortasına hizala
Bottom30Öğeyi parent öğesinin altına hizalayın

Ayrıca bakınız