Aspose.OMR.Generation.Config

sınıflar

Sınıf Tanım
BaseConfig Her omr element için gerekli alanları içeren soyutlama
ParentConfig Öğeyi ebeveyn olarak işaretleyen ve diğer öğelerin çocuk olarak olmasına izin veren soyutlama
TemplateConfig Diğer tüm omr öğelerini içeren kök öğe