Class BaseConfig

BaseConfig class

Her omr öğesi için gerekli alanları içeren soyutlama

public abstract class BaseConfig

Özellikleri

İsimTanım
abstract Name { get; set; }omr öğesinin adı. element temel alınarak farklı durumlarda kullanılabilir
abstract Type { get; set; }omr öğesinin türü. Varsayılan değeri yoktur. Geçersiz kılınmalıdır.

Ayrıca bakınız