BaseConfig.Type

BaseConfig.Type property

omr öğesinin türü. Varsayılan değeri yoktur. Geçersiz kılınmalıdır.

public abstract ConfigType Type { get; set; }

Ayrıca bakınız