Class BorderStyle

BorderStyle class

’nin seçili bir tarafı için kenarlığı tanımlayın

public class BorderStyle

yapıcılar

İsimTanım
BorderStyle()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
BorderColor { get; set; }Kenarlığın rengi
BorderSize { get; set; }Sınır çizgisinin boyutu
Disable { get; set; }true olarak ayarlandığında - border öğesinin bu tarafını devre dışı bırakın

Ayrıca bakınız