Aspose.OMR.Generation.WritingSystems

sınıflar

SınıfTanım
ArabicArap Kültürü ön ayarı. Sağdan Sola ve ١,٢,٣
DigitReplacementRakamlar değiştirilebilir
PersianFarsça yerel ayarlar Sağdan Sola ١,۲, ۳
Western1,2,3 ve LTR için varsayılan yerel ayarlar
WritingSystemKültürel ayarlar