Aspose.OMR.Generation

sınıflar

SınıfTanım
GenerationResultŞablon oluşturmanın sonucu. Şablon görüntüsünü ve şablonu (görüntüdeki öğelerin konumunu açıklayan json) içerir.
GlobalPageSettingsTüm sayfa öğeleri için geçerli genel ayarlar.
MemoryGenerationResultGenerationResult sarıcı Sonucun MemoryStream olarak kaydedilmesine izin verir

numaralandırma

numaralandırmaTanım
BubbleSizeBaloncukların boyutları
ColorRenkler
FontStyleYazı tipi stilleri
OrientationOryantasyon
PaperSizeKağıt boyutu
RotationPointPositionOluşturulan Template üzerinde Dönme Noktası için mevcut tüm konumlar