Aspose.OMR.Generation

sınıflar

Sınıf Tanım
GenerationResult Şablon oluşturmanın sonucu. Şablon görüntüsünü ve şablonu (görüntüdeki öğelerin konumunu tanımlayan json) içerir.
GlobalPageSettings Tüm sayfa öğeleri için geçerli genel ayarlar.
MemoryGenerationResult GenerationResult sarıcı. Sonucun MemoryStream olarak kaydedilmesine izin verir

numaralandırma

numaralandırma Tanım
BubbleSize Baloncukların boyutları
Color Renkler
FontStyle Yazı tipi stilleri
Orientation Yönlendirme
PaperSize Kağıt boyutu