Class GenerationResult

GenerationResult class

Şablon oluşturmanın sonucu. Şablon görüntüsünü ve şablonu (görüntüdeki öğelerin konumunu açıklayan json) içerir.

public class GenerationResult

Özellikleri

İsimTanım
ErrorCode { get; set; }Hata kodunu alır veya ayarlar. Hata oluşmadıysa 0’a eşittir.
ErrorMessage { get; set; }Hatayı açıklayan mesajı alır veya ayarlar. Hata oluşmadıysa boş.
Template { get; set; }JSON şablonunu alır veya ayarlar string
TemplateImage { get; set; }Oluşturulan Şablon Görüntüsünü alır veya ayarlar
Warnings { get; set; }Generation sırasında ortaya çıkan kritik olmayan hataları açıklayan uyarı mesajlarının listesini alır veya ayarlar

yöntemler

İsimTanım
Save(string, string)Şablon görüntülerini ve şablonu belirtilen klasöre kaydedin
SaveAsPdf(string, string)Şablon görüntülerini ve şablonu belirtilen klasöre kaydedin Şablon görüntüsü pdf olarak kaydedildi

Alanlar

İsimTanım
MultipageTemplateImagesÇok sayfalı bir şablon için oluşturulan görüntülerin koleksiyonunu alır veya ayarlar

Ayrıca bakınız