GlobalPageSettings.WritingSystem

GlobalPageSettings.WritingSystem field

Şablon oluşturma ayarları ön ayarı. Yönlülüğü (Soldan Sağa veya Sağdan Sola) dahil et ve basamak kullanımı

public WritingSystem WritingSystem;

Örnekler

WritingSystem = new Western(); WritingSystem = new Arabic(true);

Ayrıca bakınız