Enum Orientation

Orientation enumeration

Oryantasyon

public enum Orientation

değerler

İsimDeğerTanım
Horizontal0Yatay yönlendirme
Vertical1Dikey yönlendirme

Ayrıca bakınız