Aspose.OMR.Model

sınıflar

Sınıf Tanım
RecognitionResult Görüntü tanımanın sonucu. Ayrıntılı tanıma bilgileri ve sonuçları dışa aktarma yöntemleriyle birlikte tüm OMR öğelerini içerir.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IOmrElement OMR elementleri için arayüz