Aspose.OMR.Model

sınıflar

SınıfTanım
RecognitionResultGörüntü tanımanın sonucu. Ayrıntılı tanıma bilgileri ve sonuçları dışa aktarma yöntemleriyle birlikte tüm OMR öğelerini içerir.

Arayüzler

ArayüzTanım
IOmrElementOMR elements için arabirim