IOmrElement

IOmrElement interface

OMR elementleri için arayüz

public interface IOmrElement

Özellikleri

İsim Tanım
QuestionName { get; set; } Soru Adını alır veya ayarlar
SortWeight { get; set; } Değer ne kadar yüksekse - csv öğesinde ikincisi görünür

yöntemler

İsim Tanım
GetAnswer() Tanıma sonucu ile bir dize oluşturur
GetCsv() Formlar, virgülle ayrılmış değerler olarak yanıtlar string

Ayrıca bakınız