IOmrElement.GetAnswer

IOmrElement.GetAnswer method

Tanıma sonucuyla bir dizi oluşturur

public string GetAnswer()

Geri dönüş değeri

Tanıma sonucunu içeren dize

Ayrıca bakınız