RecognitionResult

RecognitionResult class

Görüntü tanımanın sonucu. Ayrıntılı tanıma bilgileri ve sonuçları dışa aktarma yöntemleriyle birlikte tüm OMR öğelerini içerir.

public class RecognitionResult

Özellikleri

İsim Tanım
ImagePath { get; set; } İşlenen görüntünün yolunu alır veya ayarlar
Images { get; set; } Yazma Görüntülerinin listesini alır veya ayarlar
OmrElements { get; set; } page sayfasındaki OMR öğelerinin listesini alır veya ayarlar
PageName { get; set; } Sayfa adını alır veya ayarlar
TemplateName { get; set; } OMR şablonunu alır veya ayarlar

yöntemler

İsim Tanım
GetCsv() Tanıma sonuçlarıyla birlikte Form CSV dizesi
GetCsv(Encoding) Tanıma sonuçları MemoryStream olarak olan Form CSV dizesi
GetCsvAsStream(Encoding) Tanıma sonuçları MemoryStream olarak olan Form CSV dizesi
GetJson() Tanıma sonuçlarıyla birlikte JSON dizesi oluşturun
GetJson(Encoding) Tanıma sonuçlarını MemoryStream olarak içeren JSON dizesi oluşturun
GetJsonAsStream(Encoding) Tanıma sonuçlarını MemoryStream olarak içeren JSON dizesi oluşturun
GetXml() Tanıma sonuçlarıyla birlikte Form XML dizesi
GetXml(Encoding) MemoryStream olarak tanıma sonuçlarıyla Form XML dizesi
GetXmlAsStream(Encoding) MemoryStream olarak tanıma sonuçlarıyla Form XML dizesi

Ayrıca bakınız