GetCsv

GetCsv(Encoding)

Tanıma sonuçları MemoryStream olarak olan Form CSV dizesi

public byte[] GetCsv(Encoding encoding)
Parametre Tip Tanım
encoding Encoding CSV dizesini kodladığımız kodlama

Geri dönüş değeri

Bayt dizisi olarak tanıma sonucu

Ayrıca bakınız


GetCsv()

Tanıma sonuçlarıyla birlikte Form CSV dizesi

public string GetCsv()

Geri dönüş değeri

CSV dizesi olarak tanıma sonuçları

Ayrıca bakınız