GetCsvAsStream

RecognitionResult.GetCsvAsStream method

Tanıma sonuçları MemoryStream olarak olan Form CSV dizesi

public MemoryStream GetCsvAsStream(Encoding encoding)
Parametre Tip Tanım
encoding Encoding CSV dizesini kodladığımız kodlama

Geri dönüş değeri

CSV ile MemoryStream olarak tanıma sonucu

Ayrıca bakınız