RecognitionResult.GetJson

GetJson(Encoding)

Tanıma sonuçlarının MemoryStream olduğu Form JSON dizesi

public byte[] GetJson(Encoding encoding)
ParametreTipTanım
encodingEncodingJSON dizesini kodladığımız kodlama

Geri dönüş değeri

Bayt dizisi olarak tanıma sonucu

Ayrıca bakınız


GetJson()

Tanıma sonuçlarıyla birlikte JSON dizesi oluşturun

public string GetJson()

Geri dönüş değeri

JSON dizesi olarak tanıma sonuçları

Ayrıca bakınız