GetJsonAsStream

RecognitionResult.GetJsonAsStream method

Tanıma sonuçlarını MemoryStream olarak içeren JSON dizesi oluşturun

public MemoryStream GetJsonAsStream(Encoding encoding)
Parametre Tip Tanım
encoding Encoding JSON dizesini kodladığımız kodlama

Geri dönüş değeri

JSON ile MemoryStream olarak tanıma sonucu

Ayrıca bakınız