RecognitionResult.GetXml

GetXml(Encoding)

Tanıma sonuçlarının MemoryStream olduğu Form XML dizesi

public byte[] GetXml(Encoding encoding)
ParametreTipTanım
encodingEncodingXML dizesini kodladığımız kodlama

Geri dönüş değeri

Bayt dizisi olarak tanıma sonucu

Ayrıca bakınız


GetXml()

Tanıma sonuçlarıyla birlikte Form XML dizesi

public string GetXml()

Geri dönüş değeri

XML dizesi olarak tanıma sonuçları

Ayrıca bakınız