GetXml

GetXml(Encoding)

MemoryStream olarak tanıma sonuçlarıyla Form XML dizesi

public byte[] GetXml(Encoding encoding)
Parametre Tip Tanım
encoding Encoding XML dizesini kodladığımız kodlama

Geri dönüş değeri

Bayt dizisi olarak tanıma sonucu

Ayrıca bakınız


GetXml()

Tanıma sonuçlarıyla birlikte Form XML dizesi

public string GetXml()

Geri dönüş değeri

XML dizesi olarak tanıma sonuçları

Ayrıca bakınız