GetXmlAsStream

RecognitionResult.GetXmlAsStream method

MemoryStream olarak tanıma sonuçlarıyla Form XML dizesi

public MemoryStream GetXmlAsStream(Encoding encoding)
Parametre Tip Tanım
encoding Encoding XML dizesini kodladığımız kodlama

Geri dönüş değeri

XML ile MemoryStream olarak tanıma sonucu

Ayrıca bakınız