RecognitionResult.GetXmlAsStream

RecognitionResult.GetXmlAsStream method

Tanıma sonuçlarının MemoryStream olduğu Form XML dizesi

public MemoryStream GetXmlAsStream(Encoding encoding)
ParametreTipTanım
encodingEncodingXML dizesini kodladığımız kodlama

Geri dönüş değeri

XML ile MemoryStream olarak tanıma sonucu

Ayrıca bakınız