RecognitionResult.ImagePath

RecognitionResult.ImagePath property

İşlenen görüntünün yolunu alır veya ayarlar

public string ImagePath { get; set; }

Ayrıca bakınız