RecognitionResult.Images

RecognitionResult.Images property

Yazılabilir Görüntülerin listesini alır veya ayarlar

public List<Bitmap> Images { get; set; }

Ayrıca bakınız