RecognitionResult.OmrElements

RecognitionResult.OmrElements property

page üzerindeki OMR öğelerinin listesini alır veya ayarlar

public List<IOmrElement> OmrElements { get; set; }

Ayrıca bakınız