PsDocument.Translate

PsDocument.Translate method

Προσθέτει μετάφραση στην τρέχουσα κατάσταση γραφικών (μεταφράζει την τρέχουσα μήτρα).

public void Translate(float x, float y)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
xSingleΗ μετάφραση σε Χ κατεύθυνση.
ySingleΗ μετάφραση σε κατεύθυνση Υ.

Δείτε επίσης