DrFont.GetTextWidthLis

DrFont.GetTextWidthLis method

Mendapat lebar teks lis.

public int GetTextWidthLis(string text)
ParameterJenisKeterangan
textStringTeks untuk dihitung.

Nilai Pengembalian

Mengembalikan lebar

Lihat juga